001

WERKWIJZE

Kinder- en jeugdpsychologische zorg, -psychotherapie en psychiatrie zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers, in geval de ontwikkeling van het kind of de jongere stagneert of verstoord dreigt te raken. Veel voorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen zijn aanpassingsproblemen, stemmingsproblemen, gedragsstoornissen, angststoornissen, trauma’s, regulatie- en integratieproblemen, gezinsproblematiek, maar ook ontwikkelingsproblematiek zoals aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD) of autismespectrumstoornissen (ASS).

In het kader van intake en diagnostiek brengt de kinder- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut of psychiater eerst het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart, in nauwe samenwerking met ouders en school. Vervolgens wordt díe behandeling gekozen die het best bij de problematiek aansluit. Dit alles om de ontwikkeling van het kind of de jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, hem/haar of de ouders of verzorgers meer inzicht te geven in het functioneren van het kind/de jongere of deze op een meer adequate manier te laten functioneren in gezin, school en maatschappij.

De psychologen, psychotherapeuten en psychiater die zich verenigd hebben in deze koepel hebben zich allemaal gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen en hebben veelal een langdurige expertise opgebouwd in de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar en velen ook in de behandeling van jongeren van 18 jaar en ouder en volwassenen. Zij hebben een registratie in het overheidsregister als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), als psychotherapeut, als klinisch (neuro)psycholoog of als psychiater. Deze registraties vinden plaats in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Na een universitaire masteropleiding psychologie of orthopedagogiek heeft de GZ-psycholoog een tweejarige postmaster gevolgd. Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire opleiding de vierjarige postmaster psychotherapie afgerond. Een klinisch psycholoog is een GZ-psycholoog die daarna de vierjarige specialistische opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut heeft gevolgd. Een psychiater heeft eerst geneeskunde gestudeerd en zich vervolgens gespecialiseerd in de psychiatrie. Binnen deze opleidingen is het mogelijk zich verder te specialiseren op het gebied van kinderen en jeugdigen.