EVEN VOORSTELLEN

- ALKMAAR

Kinder- en Jeugdpsychologen Alkmaar

Naam: Wenda Nieuwenhuyzen Kruseman

wenda

Beroepskwalificaties:

 • Kinder- en Jeugd-psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Kinder- en  Jeugdpsycholoog specialist NIP
 • Supervisor

Specialismen:

 • Angst en Dwang
 • Depressie
 • Trauma en Rouw
 • Regulatieproblemen
 • Psychosomatiek

 

Methodieken:

 • Integratieve psychotherapie
 • Psychologisch onderzoek

Ga naar de website van Kinder & Jeugdpsychologen Alkmaar

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest.

Praktijk MINT, Alkmaar

Naam: Marije Claessens-van den Wijngaard

Mint Alkmaar

Beroepskwalificaties:

 • GZ-psycholoog k&j
 • Orthopedagoog
 • EMDR therapeut
 • Mindfulnesstrainer
 • Supervisor

Specialismen:

 • Psychodiagnostiek
 • Psychische problemen rondom zwangerschap en bevalling
 • Jonge kind
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Leerproblemen
 • Trauma
 • Stemming

 

Methodieken:

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • EMDR
 • Storytelling
 • CGT
 • Mindfulness

Ga naar de website van Praktijkmint.nl Alkmaar

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar

Naam: Drs. Marique Visscher

oaalkmaar

Beroepskwalificaties:

 • Orthopedagoog
 • GZ-psycholoog
 • Speltherapeut
 • Kennis van Vrijeschool pedagogiek

Ruim 30 jaar ervaring in zelfstandige praktijk

Specialismen:

 • Jeugd 4 - 18 jaar
 • Ontwikkeling
 • Gedrag
 • School
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerking van trauma’s
 • Verwerking van angsten

Methodieken:

 • Speltherapie
 • Inzicht gevende gesprekken aan de hand van spelvormen

Ga naar de website van Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Spelkamer Luttik

Naam: Truus van Ramshorst

Luttik

Beroepskwalificaties:

 • Orthopedagoog
 • GZ-psycholoog
 • Speltherapeut

Specialismen:

 • Kinderen ongeveer 4 tot 12 jaar
 • Emotie regulatie problemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Ontwikkelingsachterstand, licht verstandelijke beperking
 • Spraak/taal problemen/slechthorend
 • Negatief zelfbeeld
 • Rouw
 • Hechtingsproblemen, (adoptie/pleegouders)

Methodieken:

 • Speltherapie (client-centered)
 • Differentiatietherapie
 • Fasetherapie (hechtingsproblematiek, Vreugdenhil)

  Wij werken met 3 collega’s in Spelkamerluttik

Ga naar de website van Spelkamer Luttik

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Dijk en Waard.

Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen

Naam: Marieke Huigen

huigen-alkmaar

Beroepskwalificaties:

 • Orthopedagoog Generalist
 • Infant Mental Health specialist DAIMH
 • FloorPlay specialist

Specialismen:

 • Ouders en hun baby, peuter of kleuter (0-4 jaar)
 • Vroegkinderlijk trauma
 • Vroegkinderlijke regulatieproblemen (o.a. huilen, eten, slapen)
 • Druk of teruggetrokken gedrag
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Emotieregulatie problemen (bang, boos, verdrietig)

Methodieken:

 • Ouder-kind behandeling vanuit het Infant Mental Health gedachtegoed
 • FloorPlay behandeling
 • EMDR/storytelling
 • NBO

Ga naar de website van Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Castricum, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest.

Psychologen Praktijk Samen

Naam: Evelyne Bliekendaal - Boersen

Evelyne-Bliekendaal-Boersen

Beroepskwalificaties:

 • GZ-psycholoog K&J
 • Supervisor

Specialismen:

 • Autisme
 • Emotieregulatieproblemen
 • ADHD
 • Angst
 • Dwang
 • Stemmingsproblemen
 • Trauma
 • Negatief zelfbeeld

Methodieken:

 • CGT
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie

Ga naar de website van ppsamen.nl

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Eigenwijzer Alkmaar

Naam: Team Eigenwijzer Alkmaar

ew-alkmaar

Beroepskwalificaties:

Binnen het team werken

 • Orthopedagoog-generalisten
 • Psychotherapeut
 • Systeemtherapeut
 • In incidentele gevallen kunnen wij om de behandeling medicamenteus te ondersteunen een beroep doen op een kinder- en jeugdpsychiater.

Specialismen:

 • Angst, dwang, depressie
 • Autisme
 • Cognitieve beperking
 • Echtscheiding
 • Ouder-baby/peuter/kleuter therapie

Methodieken:

 • Systeemtherapie
 • CGT
 • Schematherapie
 • Psychotherapie multi methodisch
 • Mindfullness
 • EMDR
 • Farmacotherapie indien tijdens de behandeling de noodzaak hoog blijkt.

Ga naar de website van Eigenwijzer Alkmaar

Psychotherapie Van der Laan

Naam: Anouk van der Laan

anoukvanderlaan

Beroepskwalificaties:

 • Psychotherapeut

Specialismen:

 • Angst
 • Dwang
 • Echtscheiding
 • Infant
 • Rouw
 • Stemming
 • Trauma

Methodieken:

 • Systeemtherapie
 • Psychotherapie
 • CGT
 • Mindfullness
 • EMDR

Ga naar de website van Psychotherapie van der Laan

Praktijk Vaas

Naam: Ravaasna Alyan

IMG_7101b

Beroepskwalificaties:

 • Orthopedagoog-Generalist

Specialismen:

 • Angst
 • Dwang
 • Stemming
 • Trauma
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Leerproblemen
 • Psychodiagnostiek

Methodieken:

 • CGT
 • Systeemtherapie
 • EMDR
 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologischonderzoek

Ga naar de website van PraktijkVaas.nl

- CASTRICUM

Kijk op jezelf

Naam: Karinda Suèr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beroepskwalificaties:

 • GZ-psycholoog
 • Cognitief gedragstherapeut
 • Supervisor VGCT

Specialismen:

 • Angst
 • Dwang
 • Stemming
 • Trauma
 • Gezinsproblemen
 • Pubers

Methodieken:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Familieopstellingen
 • EMDR
 • Systeemtherapie
 • Oplossingsgericht werken

Ga naar de website van www.kijkopjezelf.eu

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest.

Psychologiepraktijk de Duinkamer

Naam: Anna Broek

Anna

Beroepskwalificaties:

 • GZ psycholoog Kind & Jeugd (BIG)
 • EMDR Europe practitioner
 • mindfulness trainer
 • supervisor NIP
 • werkbegeleider

Specialismen:

 • Angst
 • Dwang
 • Stemming
 • Zelfbeeld
 • Hechting
 • Trauma
 • Verlies, rouw, scheiding
 • Slaap
 • Vermoeden van ontwikkelingsproblematiek
 • Opvoedingsproblematiek
 • Gezinsproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Sociale problematiek
 • (Gender)identiteit en puberteit
 • Zwangerschap, bevalling, kraamtijd, medisch handelen & trauma

Methodieken:

 • cognitieve gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • aandachtgerichte therapie (mindfulness)
 • EMDR
 • schrijftherapie
 • buitensessies in de natuur
 • diagnostiek
 • ouderbegeleiding
 • gezinsgesprekken
 • samenwerking met andere betrokkenen: eigen netwerk (vrienden, familie, naasten), school en professionals
 • supervisie
 • werkbegeleiding
 • consultatie

Ga naar de website van de Duinkamer

De Duinkamer heeft contracten met de volgende gemeenten: Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

- HEERHUGOWAARD

EduPsy

Naam: Mirjam Lakeman

Mirjam

Beroepskwalificaties:

 • GZ-psycholoog
 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Cognitief gedragstherapeut
 • Schema therapeut i.o.
 • EMDR- therapeut
 • Supervisor VGCT

Specialismen:

 • Angst
 • Dwang/tics
 • Rouw
 • Stemming
 • Trauma
 • Zelfbeeld
 • Regulatieproblemen
 • Psychosomatiek

Behandeling:

 • Integratieve Psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schema therapie
 • EMDR
 • Ouderbegeleiding/mediatietherapie
 • Systeemtherapie

Ga naar de website van EduPsy

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

- HEILOO

POEK, Praktijk Ouder en Kind

Naam: Paula Wesselink en Eva Leyen

Poek-heiloo

Beroepskwalificaties:

 • Psychotherapeut (BIG)
 • GZ-psycholoog (BIG)
 • Orthopedagoog
 • Infant Mental Health-specialist (DAIMH)
 • Systeemtherapeut (NVRG)
 • EMDR-therapeut
 • Supervisor VKJP, NIP

Specialismen:

 • Het jonge kind (0-6 jaar)
 • Ouder-kindrelatieproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Huilen
 • Gedragsproblemen
 • Emotieregulatie
 • Trauma en onverwerkte gebeurtenissen
 • Ouderschapsproblemen (oa ten gevolge van ouderlijk trauma, psychische klachten bij ouders)

Methodieken:

 • 5x praten over je baby/peuter/kleuter
 • Ouderbegeleiding
 • Ouder-kindspel(psycho)therapie
 • Traumabehandeling (oa EMDR, storytelling)
 • Gezinstherapie
 • Mindfull ouderschap
 • Samenwerking met andere betrokkenen: eigen netwerk, kdv, peuterspeelzaal, school en overige betrokken professionals
 • Supervisie
 • Training: oa docent IMH-Opleiding Rinogroep Utrecht

Ga naar de website POEK, Praktijk Ouder en Kind

POEK heeft contracten met de volgende gemeenten: Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Praktijk voor Psychologie Heiloo

Naam: Jolanda Keijzer

Jolanda

Beroepskwalificaties:

 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Cognitief Gedrags-therapeut
 • EMDR-therapeut

Specialismen:

 • Angst en fobieën
 • Stemmingsproblemen
 • Traumaverwerking
 • Zelfbeeld - en identiteits-problematiek
 • Rouwverwerking
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Psychodiagnostiek

Methodieken:

 • Integratieve psychodyna-mische psychotherapie
 • EMDR
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Systeemgericht werken

Ga naar de website Praktijk voor Psychologie Heiloo

 

- LANGEDIJK

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

Naam: Leontine de Laat-Godefrooy

leontine

Beroepskwalificaties:

 • Klinisch psychologe
 • Kinder -en jeugdpsychotherapeute
 • Psychotherapeute
 • Supervisor VKJP, NIP, NVP
 • EMDR therapeute, practitioner
  (kinderen, adolescenten, jong volwassenen en volwassenen)
 • Leertherapeute NVP, VKJP

Specialismen:

 • Hechtingsproblematiek
 • Adoptieproblematiek
 • Pleegzorgproblematiek
 • Onverwerkte traumatische ervaringen
 • Stemmingsproblemen
 • Angstproblemen
 • Rouwproblematiek
 • Slecht zelfbeeld
 • Losmakingsproblematiek
 • Vermoeden van een ontwikkelingsstoornis
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen

Methodieken:

 • Traumatherapie
 • EMDR therapie
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Systeemgerichte (pleeg)oudergesprekken
 • Gezinsgesprekken
 • Onderzoek gericht op de vraag voor behandeling
 • Supervisie
 • Werkbegeleiding
 • Leertherapie

Ga naar de website van Kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

Contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest, Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel.