EVEN VOORSTELLEN

X

ALKMAAR


Kinder- en Jeugdpsychologen Alkmaar

 

Naam:

Wenda Nieuwenhuyzen Kruseman

Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
wenda •    Kinder- en Jeugd-
    psychotherapeut
•    GZ-psycholoog
•    Klinisch psycholoog
•    Kinder- en  Jeugdpsycholoog  
    specialist NIP
•    Supervisor
•    Angst en Dwang
•    Depressie
•    Trauma en Rouw
•    Regulatieproblemen  
•    Psychosomatiek
•    Integratieve psychotherapie
•    Psychologisch onderzoek

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest

Ga naar de website van Kinder & Jeugdpsychologen Alkmaar

 

----

 

Naam : Laurien Hermens Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
laurien •    GZ-psycholoog
•    Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
•    Angst
•    Stemming
•    Rouw
•    Regulatieproblemen
•    Peuters en kleuters  
•    Contactproblemen
•    Systeemtheoretische therapie
•    Oplossingsgerichte therapie
•    Ouderbegeleiding

Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest 

Ga naar de website van Kinder & Jeugdpsychologen Alkmaar

 

 streep

 

CASTRICUM


Groepspraktijk Kinder-, Jeugd- en Gezinspsychotherapie

 

Naam: Lizzy Pluut- van Dingstee
Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
lizzy •    GZ-Psycholoog BIG
•    Psychotherapeut BIG
•    Kinder en Jeugdpsycholoog NIP
•    Lid specialist VKJP
•    Supervisor
•    Trainer FIT
•    Gezinsproblematiek 
    (o.a. stiefgezinnen)
•    Angst en dwang
•    Negatief zelfbeeld en depressie
•    Trauma
•    ADHD
•    Autisme spectrum stoornissen 
•    Client-centered Kinder- en
    Jeugdpsychotherapie
•    Speltherapie
•    Systeemtherapie
•    Gedragstherapie
•    Cognitieve gedragstherapie
•    Ouderbegeleiding/mediatie

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ contracten met de gemeenten Castricum, Heiloo, Uitgeest en Heemskerk

Ga naar de website van Groepspraktijk Kinder- Jeugd-en Gezinspsychotherapie Castricum

 
streep


Psychologenpraktijk De Werf

 

Naam : Bea Jansen
Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
bea 1

•    GZ-psycholoog BIG
•    Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
•    Eerstelijnspsycholoog NIP

•    Supervisor kind en jeugd NIP

•  Problemen rond kinderwens en
  zwangerschap
•  Ontwikkelingsproblemen
•  ADHD en autisme
•  Trauma
•  Hechtingsproblemen
•  Angst- en stemmingssstoornissen
•  Meer- en hoogbegaafdheid
•  School- en studieproblemen
•  Opvoedings- en gezinsproblemen
•  Oplossingsgerichte therapie
•  Ouderbegeleiding
•  Cognitieve gedragstherapie
•  EMDR
•  Mindfulness
•  Supervisie

Ga naar de website van PP de Werf (Bea)


streep


HEERHUGOWAARD


Kinder Psychologen Heerhugowaard

 

Naam:
Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
Christel Bos & Mirjam Lakeman      
       
heerhugowaard •    GZ-Psycholoog
•    Kinder en Jeugdpsycholoog NIP
•    Cognitief Gedragstherapeut
•    Angst,Stemming Dwang en tics
•    Identiteitsproblemen
•    Impulsregulatiezwakte
•    Negatief zelfbeeld
•    Eetstoornissen
•    Rouwverwerking
•    Somatoforme stoornissen  
•    Cognitieve gedragstherapie;
    individueel en in gezinnen
•    Oplossingsgerichte therapie
•    Mediatietherapie

Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Ga naar de website van kinderpsychologen heerhugowaard of speciaal voor jongeren www.jongvolwassenpsychologenheerhugowaard.nl.

 

 streep

 

HEILOO


Praktijk voor Psychologie Heiloo

 

Naam: Jolanda Keijzer

Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
jolanda •    GZ-psycholoog
•    Cognitief Gedrags-therapeut
•    Orthopedagoog
•    EMDR-therapeut
•    Psychotherapeut i.o.

•    Angst en fobieën
•    Stemmingsproblemen
•    Traumaverwerking
•    Identiteitsproblematiek 

•    Ontwikkelingsstoornissen
•    Psychologisch onderzoek

•    Cognitieve Gedragstherapie
•    EMDR
•    Systeemtherapie
•    Ondersteunende begeleiding

Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heiloo

Ga naar de website van Praktijk voor Psychologie Heiloo

 

 streep

 

KOEDIJK


Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

 

Naam:

Leontine de Laat-Godefrooy

Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
leontine •    Klinisch psycholoog
•    Kinder-en Jeugdpsychotherapeut
•    GZ-psycholoog
•    Orthopedagoog generalist
•    Kinder-en jeugdpsycholoog NIP
•    Supervisor
•    EMDR therapeut practitioner
•    Hechtingsproblemen adoptie
•    en pleegzorg
•    Trauma, enkelvoudig en complex
•    Angst en Stemmingsproblemen
•    Impulsregulatieproblemen, ADHD
•    en autisme
•    Psychosomatische problemen,
•    klachten met en zonder
•    lichamelijke oorzaak
•    Verwerkingsproblemen bij een
•    lichamelijke aandoening

•    Individuele integratieve
    psychodynamische
    psychotherapie gecombineerd
    met ouderbegeleiding
•    EMDR
•    Supervisie
•    E-health

Gespecialiseerde GGZ contracten met de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard, Uitgeest, Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel.

Ga naar de website van Kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

 

 streep

 

ST. PANCRAS / N-SCHARWOUDE


Praktijk voor Psychotherapie

 

Naam: Annemiek Hoes-Mercx

Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
annemiek •    Kinder- en
    Jeugdpsychotherapeut
•    GZ Psycholoog
•    Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
•    Gedragsproblemen
•    ADHD en PDD-NOS
•    Angst en stemmingsproblemen
•    Sociale en emotionele problemen,
    gezinsproblemen
•    Identiteitsproblemen en
    puberteit
•    EMDR
•    Gedragstherapie
•    Speltherapie
•    Individuele therapie
•    systeemtherapie

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ contracten met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon; Gespecialiseerde GGZ contracten met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Ga naar de website van Praktijk voor Psychotherapie

 

 streep

 

SCHAGEN


Psychologie praktijk Margo Versteijne

 

Naam: Margo Versteijne
Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
margo •    Gz- psycholoog
•    Systeemtherapeut
•    Autismedeskundige
•    Gespecialiseerd in Autisme
    Spectrum stoornissen
    (PDD.NOS, Syndroom van
    Asperger en Klassiek Autisme)
•    Diagnostiek
•    Individuele behandeling
•    Partner-relatietherapie
•    Gezinstherapie
•    Ouderbegeleiding
•    Supervisie

Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Texel, Hoorn en Langedijk

Ga naar de website van Margo Versteijne

 

streep

 

SCHAGEN


Praktijk voor Orthopedagogiek

 

Naam: Ilse Broeksma
Beroepskwalificaties: Specialismen: Methodieken:
       
broeksma •    Orthopedagoog (NVO)
•    GZ-psycholoog (BIG)
•    Gecertificeerd Cogmed coach
•    Rouw- en verlieservaringen
•    Echtscheidingsproblematiek
•    Diagnostiek hoogbegaafdheid
•    Sociaal- emotionele problemen
•    Opvoedingsproblemen
•    Werkgeheugentraining voor
    kinderen en volwassenen
    (Cogmed)
•    Cognitieve gedragstherapie
•    Oplossingsgerichte therapie
•    Inzichtgevende therapie
•    Psycho-educatie
•    Ouderbegeleiding

Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Texel, Den Helder en Medemblik

Ga naar de website van Praktijk voor Orthopedagogiek

 

streep